Mgr. Rostislav Němec, Ph.D.

Homepage: www.rostislavnemec.cz

- externí spolupracovník Sekce ukrajinistiky FF UP v Olomouci

- překladatel a tlumočník na volné noze - německý a ukrajinský jazyk

Viz webové stránky vlastní překladatelské a tlumočnické kanceláře: www.rostislavnemec.cz

Click here to read my CV in English.

Pozice:

§ externí spolupracovník Sekce ukrajinistiky Katedry slavistiky na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci

Profesní zaměření:

§  Syntax, interlingual interference, translation, comparison of the Ukrainian language and the Czech language on various levels: the formally-grammatical, the semantic, the lexical and the communicative level. In addition, focus on the German linguistics and language.


Kontakt: 

Emaily: rostislav.nemec@email.czrostislav.nemec@slu.cz

Telefon +420 605 502 186, +420 553 684 652

Vzdělání:

§ 2007 – 2012 - Filosofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, doktorský studijní program, obor Srovnávací slovanská filologie (jazykověda)

§ 2007 – 2002 - Filosofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, magisterský studijní program, obor ukrajinská filologie-německá filologie

§ 2002 Všeobecná státní jazyková zkouška z německého jazyka na Státní jazykové škole Na Jízdárně, Ostrava

§ 2001 Německý jazykový diplom KMK 2. stupně (DSD – Deutsches Sprachdiplom (Stufe 2) der KMK), Bonn

§ 2001 – 1994 - Gymnázium Studentská Havířov s rozšířenou výukou cizích jazyků (němčina, angličtina)

§ 1994 – 1991 - Základní škola s rozšířenou výukou cizích jazyků Mládežnická, Havířov (němčina, angličtina)

§ 1991 – 1989 - Základní škola kpt. Jasioka, Havířov Suchá

Pracovní zkušenosti a dosažené výsledky:

účast na konferencích

překladatelská a tlumočnická činnost (ukrajinština, němčina)

§ překlady a tlumočení pro soukromé firmy, překlady odborné a technické němčiny i odborné a technické ukrajinštiny (od r. 2004)

§ překlady pro Katedru divadelních, filmových a mediálních studií FF UP Olomouc

publikační činnost

zahraniční stáže

další činnost

§  2008/2009: Vypracování veškeré potřebné přípravné dokumentace pro otevření nového oboru Ukrajinština pro hospodářskou praxi (spolu s Ulyanou Kholod, Ph.D.)

§  2007 – 2010: Tvorba a údržba webových stránek Sekce ukrajinistiky www.ukrajinistika.upol.cz 

§  2007 – 2010: Uspořádání, katalogizace a následné elektronické zpřístupnění seznamu veškerých knih dostupných v knihovně Sekce ukrajinistiky (více jak 1500 titulů)

§  2007 – 2010: Doplňování hesel týkajících se ukrajinistiky, ukrajinštiny, Ukrajiny v rámci projektu Wikipedia

§  2007 – 2005: Řádný člen Česko-německého fóra mládeže (Deutsch-tschechisches Jugendforum),

§  2004 – 2010: Pedagogická činnost: výuka německého i ukrajinského jazyka na soukromých jazykových agenturách

§  srpen 2004: Pedagogický dozor a překladatel na česko-německém dětském letním táboře na Burg Hohenberg a.d. Eger (Německo)

§  2000 – 1996: Praxe na archeologických vykopávkách Moravského zemského muzea v Brně, prováděných ve Starém Městě u Uherského Hradiště

ostatní

§  Účetnictví a daňová evidence, akreditovaný rekvalifikační kurz MŠMT, Opava 2012

§  Počítačové znalosti a dovednosti: výborná znalost běžných kancelářských programů, Internet, email, tvorba webových stránek a multimediálních prezentací, znalost profesionálního SW pro překladatele a tlumočníky

§  Sport (plavání, jóga, cykloturistika)

§  Řidičský průkaz skupin B, A1