Jan Habernal

Mgr. Jan Habernal            

Datum narození:        8. 9. 1982 ve Frýdku-Místku

Státní občanství:        Česká republika

Národnost:                 česká

Telefon, e-mail:          732 630 499, jhabernal@seznam.cz, preklady@habernal.eu

Téma disertační práce: Přívlastek neshodný v ukrajinském publicistickém stylu (ve srovnání s českým, polským a ruským)

VZDĚLÁNÍ A KURZY

Období (od – do)      

·     od září 2009      doktorské studium, prezenční forma, program Srovnávací slovanská filologie, obor Srovnávací slovanská jazykověda, FF UP Olomouc

·         červen 2009      Ukončeno navazující magisterské studium oboru Polská filologie - Ukrajinská filologie

·         červen 2007      Ukončeno bakalářské studium s vyznamenáním

·         2004 – 2007     Dvouoborové bakalářské studium na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, obor Polská filologie – Ukrajinská filologie

·         1998 – 2002     Integrovaná střední škola ve Frýdku – Místku, obor Silniční doprava

·         1993 – 1998     Základní škola s rozšířenou výukou jazyků ve Frýdku – Místku

·         1989 – 1993    Základní škola v Metylovicích

Stáže a kurzy

·         duben – květen 2006 stáž na Národní univerzitě Ivana Franka ve Lvově, Ukrajina

·         červenec 2006 Letní škola polského jazyka a kultury v Krakově, Polsko

·         říjen 2006 – únor 2007 stáž na Slezské univerzitě v Katowicích, Polsko

·         říjen 2007 – květen 2008 stáž na Národní univerzitě Tarase Ševčenka v Kyjevě, Ukrajina

 

Hlavní předměty/praktické dovednosti: Polská filologie, Ukrajinská filologie

Úroveň v národní klasifikaci (pokud možno uvést): Polský jazyk C2, Ukrajinský jazyk C1

Získaný titul: Mgr.

 

ÚČAST NA VĚDECKÝCH KONFERENCÍCH

31. 3. 2009 Mezinárodní studentská konference SLAVICA IUVENUM - České ekvivalenty ukrajinských substantivních přívlastků v předložkových pádech

 

OSOBNÍ SCHOPNOSTI                  překladatelské aktivity – technické a obchodně-právní

A DOVEDNOSTI                              překlady z/do polštiny a ukrajinštiny, spolupráce s

získané během života či práce,                  mnoha subjekty na území ČR, Polska a Ukrajiny,  

ale ne nezbytně zakončené oficiálními       tvorba titulků k filmům (festivaly Centropa, Kino na

certifikáty či diplomy                                hranici, Film ve znamení ryby)

 

MATEŘSKÝ JAZYK:                      ČESKÝ JAZYK

 

OSTATNÍ JAZYKY:                        POLŠTINA          UKRAJINŠTINA      RUŠTINA      ANGLIČTINA    NĚMČINA

           

·         čtení                                          VÝBORNĚ                  VÝBORNĚ              DOBŘE           DOBŘE             ZÁKLADY

·         psaní                                         VÝBORNĚ                  VÝBORNĚ              DOBŘE           DOBŘE              ZÁKLADY

·         mluvený projev                          VÝBORNĚ                  VÝBORNĚ              DOBŘE            DOBŘE             ZÁKLADY

 

Operační systémy Windows a Linux, instalace a nastavení na pokročilé úrovni MS Word, MS Excel, Open Office Writer, Adobe Acrobat, Adobe Illustrator, Adobe In Design - uživatelská znalost

 

 
TECHNICKÉ SCHOPNOSTI

A DOVEDNOSTI

Výpočetní technika,

speciální přístroje, nástroje apod.

 

ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ:  B, C