3. mezinárodní Olomoucké sympozium ukrajinistů 2006