1. mezinárodní Olomoucké sympozium ukrajinistů (1.OSU) 2002