Ulyana Kholod (za svob. Martynec)

 

 

Osobní informace

 

Telefon                                 608 122 663

 

E-mail                                  kholod@seznam.cz

 

Národnost                            ukrajinská

 

Datum narození                  20.10.1968, Ivano – Frankivsk , Ukrajina

 

Zajišťuje výuku předmětů: Jazyková cvičení gramatická. Jazyková cvičení konverzační. Lexikologie. Překladová cvičení. Tlumočnická cvičení. Ukrajinština pro rusisty. Ukrajinský film.

 

Rozsah pracovního poměru: hlavní – plný – interní

 

Adresa zaměstnavatele: FF UP Olomouc, Křížkovského 10, 771 80 Olomouc

 

Téma disertační práce (obhájena 2007): „Vyjadřování modality v ukrajinštině a češtině na materiálech textů krásné literatury“

 

Pracovní zaměření: V sekci ukrajinské filologie se zabývá normativní mluvnicí ukrajinštiny, zvláště ukrajinskou lexikologií, syntaxí, morfologií, stylistikou, literaturou a translatologií a problémy kultury.Vědecká činnost je orientována na zkoumání češtiny a ukrajinštiny z hlediska srovnávacího, zejména  lexikálně-sémantického a syntaktického.

 

Účast na vědeckých konferencích:

o       v letech 2003-2007 účast na každoročním vědeckém setkání mladých lingvistů FF UP Olomouc

o       26.-28.8.2004: 2. olomoucké sympozium ukrajinistů, referát na téma “Lemkivska movno-kulturna spadščyna u jevropejskomu konteksti

o       10.-12.11.2004: Mezinárodní vědecká konference na Filozofické fakultě  Lvivské univerzity (Ukrajina), ref.: “ Osoblyvosti vyraženina modal’nych ta emocijnyvh zasobivukrajinskych perekladach chudožnich tekstiv

o       26.-28.8.2006: 3. olomoucké sympozium ukrajinistů. „Ponjattja markovanosti ta nemarkovanosti u vyraženni katehoriji modal’nostiukrajinskij ta českij movach (na materialach perekladiv chudožnich tvoriv)“

o       29.3.2006 – VI. mezinárodní studentská vědecká konference SLAVICA IUVENUM, ref.: „Pojem sekundárního modálního významu ustálených frazeologických spojení  v češtině a ukrajinštině (na materiálech textů krásné literatury)“

o       21 – 23. 6. 2006 „Diachronia w badaniach nad jezykiem i w dydaktyce szkoły wyzszej“, Katedra dialektologii polskiej UL, Łódz. „Ponjattja markovanosti ta nemarkovanosti u vyraženni katehoriji modal’nostiukrajinskij ta českij movach (na materialach perekladiv chudožnich tvoriv)“

 

Anotace projektů: K  publikacím posledních let patří:

o       Modalita jako sémantická kategorie (na materiálech překladů krásné literatury). Sborník příspěvků ze 4. mezinárodní konference Setkání mladých lingvistů FF UP, Olomouc 2005, s.150 – 157.

o       Lemkivská movno-kulturna spadščyna u jevropejskomu konteksti. Ucrainica I. Současná ukrajinistika: Problemy jazyka, literatury a kultury. UP Olomouc 2004, s. 370 – 374.

o       Osoblyvosti vyraženina modal’nych ta emocijnyvh zasobivukrajinskych perekladach chudožnich tekstiv.Visnyk Lvivskoho universytetu 34, serija filolohična, častyna 2.Lvivskyj nacional’nyj universytet im. Ivana Franka 2004, s.219 -224.

o       Ponjattja markovanosti ta nemarkovanosti u vyraženni katehoriji modal’nostiukrajinskij ta českij movach (na materialach perekladiv chudožnich tvoriv). Ucrainica II. Současná ukrajinistika: Problemy jazyka, literatury a kultury. UP Olomouc, UCRAINICA II. Současná ukrajinistika: problémy jazyka, literatury akultury, 1. a 2.část, 2006, 195-203.

o       Pojem sekundárního modálního významu ustálených frazeologických spojení  v češtině a ukrajinštině (na materiálech textů krásné literatury), sborník z VI. mezinárodní studentské vědecké konference SLAVICA IUVENUM

o       Modalita jako sémantická kategorie ( na materiálech překladů krásné literatury), in: Sborník příspěvků ze 4. mezinárodní konferenci Setkání mladých lingvistů FF UP Olomouc 2005, s. 150 – 157.

o       Modalita vložených slov a vět ( na základě přeložených textů české a ukrajinské krásné literatury) Sborník příspěvků z 5. mezinárodní konference Setkání mladých lingvistů, 2006, 157 – 162.

o       Istoryčnokulturni osoblyvosti formuvannja zahidnoho variantu ukrajinskoji literaturnoji movy k. 19. – poč. 20.st. ta problema movnoji normy., Lodz, Polsko

o       Modální rovina a intenzita textu jako funkčně – sémantického pole. Sborník vědeckých příspěvků ve 2.dílech, 2.díl, 2007, Nakladatelství „Osvita“, Poltava, Ukrajina, 267 – 272.

 

Anotace vybraných publikací:

 

o       Modalita jako sémantická kategorie (na materiálech překladů krásné literatury). Článek je věnován popisu vyjadřovacích modálních prostředků v ukrajinštině a češtině, adekvátnost jejich překladů v textech krásné literatury. Na základě této analýzy bylo zjištěno různé způsoby a možnosti modálního vyjadřování obou jazyků.

o       Lemkivská movno-kulturna spadščyna u jevropejskomu konteksti. Tento výzkum je věnován  problému jazyka a kultury nejzápadnější větve ukrajincůLemků – Rusínů. Protože jazyk a kultura  tohoto malého národa, který obohacuje historii a kulturu jazyka  ukrajinského, přebývá ve stadiu zaniknutí, je velice důležité tento etnikum zachránit a k jeho dalšímu rozvoji přispívat. Článek popisuje rysy lemkivského jazyka, stručně se zabývá historii Lemků (Rusínu), jejich kulturou.

o       Osoblyvosti vyraženina modal’nych ta emocijnyvh zasobivukrajinskych perekladach chudožnich tekstiv. V tomto článku je výzkum věnován porovnávání vyjadřovacích prostředků dvou jazykových kategorii – modality a emocionality v ukrajinštině a češtině. Výsledkem bádání určitých syntaktických konstrukci z výchozího jazyka českého a cílového jazyka ukrajinského na materiálech překladů do ukrajinštiny povídek K.Čapka, bylo získáno společnou sémantickou rovinu emocionálního a modálního vyjádření.

 

Vzdělání a kurzy

• Období (od – do)

Březen 2007 dosud –odborná asistentka, Sekce ukrajinistiky,Katedra slavistiky Filosofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

6.2.2007  obhájila disertační práci na Katedře bohemistiky

2004 – 2007 externí doktorand na Katedře bohemistiky a lektor na Katedře slavistiky

2002- 2004  interní doktorand na Katedře bohemistiky FFUP

1999-2002  asistentka na Katedře slavistiky Prykarpatské univerzity v Ivano – Frankivsku

1995 – 1999  mateřská dovolená

1994 – 1995 sekretářka v bankovní pobočce Ukrsocbank, Ivano – Frankivsk

1993 – 1994 překladatelka v ukrajinsko-českém podniku Jugospol,s.r.o. v Ivano – Frankivsku

1990 – 1993 sekretářka na děkanátě Filologické fakulty Stefanykovy pedagogické Univerzity v Ivano – Frankivsku

1985 – 1990 dvooborové magisterské studium (ukrajinština – čeština) na Filologické fakultě Ševčenkove univerzity v Kyjevě

1975 – 1990 základní a střední škola v Tysmenyci, Ivano – Frankivské oblasti, Ukrajina

 

• Název a typ organizace poskytující vzdělání či kurzy

Studijní pobyt – Jazyková škola v Beogradu, Jugoslávie (Srbsko) 1990

Studijní pobyt – Masarykova univerzita v Brně, Česká Republika 1987

 

• Hlavní předměty/praktické dovednosti

Ukrajinská filologie

Česká filologie

• Získané tituly

Mgr., Ph.D.

 

• Úroveň v národní klasifikaci

Ukrajinský jazyk C2

Český jazyk C2

Ruský jazyk C2

Anglický jazyk B2

Osobní schopnosti a dovednosti
získané během života či práce, ale ne nezbytně zakončené oficiálními certifikáty či diplomy

Diplom – ukončené doktorské studium;
hudební škola – klavír;
taneční škola – balet a lidový tanec;
jednoletý kurz španělštiny;
jednoletý kurz angličtiny.

 

Mateřský jazyk          ukrajinština

 

Ostatní jazyky (Čtení, psaní, mluvený projev):

Angličtina (dobře, dobře, dobře)

čeština (výborně, výborně, výborně)

ruština (výborně, výborně, výborně)

polština (dobře, dobře, dobře)

srbština (dobře, základy, základy)

 

Technické schopnosti a dovednosti

Výpočetní technika, speciální přístroje, nástroje apod.         

 

Práce na PC, internet, multimediální projekty, webové stránky

 

Řidičský průkaz         B