Vzkazy studentům

25. 9.2010 Do sekce Studijní materiály byly přidány materiály ke konverzaci pro první ročník a neukrajinisty a také učebnice polštiny pro začátečníky.

6. 10. 2010 Do sekce Studijní materiály byl přidán Ukrajinský slovník a tergo. Jedná se o jednojazyčný lexikon, v němž jsou hesla řazena abecedně nikoli podle počátečních písmen, nýbrž koncovek slov. Velmi užitečná pomůcka při hledání příkladů z morfologie, slovotvorby, při psaní lexikologicky zaměřených diplomových prací aj. Doporučuji!!!