Studijní materiály

Studijní materiály (abecedně):

Bakalářská SZZk - tématické okruhy

Česko-ukrajinský slovník v jediném excelovém souboru (vhodné vyhledávání slov pomocí zkratky CTRL+F) - trošku "neučesaný", ale pracovat se s tím dá...

Fonetyka ukrajinskoji movy - 1. ročník (výpisky ze sešitu; pozor! obsahuje chyby)

Hymna Ukrajiny (Šče ne vmerla Ukrajina)

Istorija ukrajinskoji movy - 4. ročník (výpisky ze sešitu; pozor! může obsahovat chyby)

Jazyková cvičení konverzační 1

Kodex studenta (aneb plagiátorství čili "obšlehnutí" v novém věku)

Leksykolohija - 1. ročník (výpisky ze sešitu; pozor! může obsahovat chyby)

Literatura stará (výpisky; pozor! může obsahovat chyby)

Literatura 19. stol. (výpisky z přednášek; pozor! obsahuje docela dost chyb)

Literatura 20. stol. (výpisky z přednášek; pozor! obsahuje docela dost chyb)

Literatura moderní 1 (výpisky z přednášek; pozor! obsahuje chyby)

Literatura moderní 2 (výpisky z přednášek; pozor! obsahuje chyby)

Magisterská SZZk - tématické okruhy

Míra výstupních znalostí podle Společného evropského referenčního rámce SERR

Morfolohija - 2. ročník (výpisky ze sešitu; pozor! může obsahovat chyby)

Něco málo o STAGu a o plnění studijních povinností

Požadavky na formu a obsah seminárních, a především pak diplomových prací včetně vzoru

Polština pro začátečníky - naskenovaná učebnice

Polština - učebnice č. 2

Program pro transliteraci do azbuky prostřednictvím Excelu (zvl. pro starší operační systémy)

Slavistika a staroslověnština - 2. ročník (výpisky ze sešitu; pozor! může obsahovat chyby)

Slepá mapa Ukrajiny a mapa částečně vyplněná - nutno znát (vše v ukrajinštině): oblasti a oblastní centra, řeky, moře, okolní státy

Staroslověnské aj. fonty

Stylistyka ukrajinskoji movy - 4. ročník (výpisky ze sešitu; pozor! může obsahovat chyby)

Syntaksys - 3. ročník (výpisky ze sešitu; pozor! může obsahovat chyby)

Teorie překladu - 4. ročník (výpisky ze sešitu; pozor! může obsahovat chyby)

Ukrajinská knihovna v kabinetě doktorandů 4.31b - seznam knižního fondu

Ukrajinská/ruská klávesnice s českým rozložením znaků (pro WinXP, včetně návodu)

Ukrajinské reálie 1 - část (od dr. Natalije Malinevské, z ukrajinštiny přeložil Jan Habernal)

Ukrajinské reálie - základní informace o Ukrajině - prezentace v PDF

Ukrajinský slovník a tergo (Інверсійний словник української мови). Slovník ve formátu DjVu obsahující snad všechna ukrajinská slova, řazená abecedně podle koncovek slov, nikoli jejich počátečních písmen. Velmi užitečná pomůcka při hledání příkladů ze slovotvorby, mofrologie, při psaní diplomových prací. Pro práci se slovníkem je nutno stáhnout a nainstalovat program WinDjView třeba zde.

Ukrajinský slovník 5 v 1 - skloňování, transkripce, synonyma, frazeologie, antonyma (ABV SLOVNYK). Slovník obsahuje ukrajinskou ortografii, paradigmata (různé gram. formy každého slova jako např. skloňování apod.), dále frazeologizmy, synonyma a antonyma vybraných slov.

Ukrajinskyj pravopys 2007

Ukrajinština vážně i vesele k poslechu, namluvená rodilým mluvčím.

Základy slavistiky - 2. ročník - prezentace

Zolota skarbnycja ukrajinskoji literatury - seznam autorů (CDčko, info v 4.31b)