Slovníky ukrajinského jazyka v elektronické podobě

Na této stránce se budou postupně objevovat nejrůznější slovníky, které vyšly na Ukrajině v průběhu 20. a na počátku 21. století.
Slovníky jsou naskenované a uložené ve formátu DjVu. V některých z nich se dá vyhledávat pomocí Ctrl+F.
Pro práci se slovníky je nutno stáhnout a nainstalovat program WinDjView třeba zde.

11 dílný výkladový slovník ukrajinského jazyka (Словник української мови в 11 томах)
Retrográdní (a tergo) slovník ukrajinského jazyka (Інверсійний словник української мови)
Slovník ukrajinského žargonu (Леся Ставицька, Український жаргон)
Anglicko - ukrajinský frazeologický slovník (Англо - український фразеологічний словник)
Anglicko - ukrajinský právnický slovník (Англо - український юридичний словник)
Malý anglicko - ukrajinsko - ruský slovník vědecké terminologie (Короткий англо - українсько - російський словник наукової лексики)
Finanční výkladový slovník (Фінансовий словник)
Slovník antonym ukrajinského jazyka (Словник антонімів української мови)
Ukrajinsko - ruský slovník slovotvorby (Українсько - російський словотворчий словник)
Slovník vlastních jmen lidí (Власні імена людей)