Pracovníci Sekce ukrajinistiky

 

Konzultační hodiny pro ZS2010

Kontakty na všechny vyučující Katedry slavistiky v akad. r. 10/11

 

Funkce

Titul, jméno, příjmení

Kontakt

Vedoucí Katedry slavistiky

doc. PhDr. Zdeněk Pechal, CSc.

585 633 379,
místnost 4.15
zdenek.pechal@upol.cz

Vedoucí sekce ukrajinské filologie

Popis: C:\Users\Nemecr.SLU\Documents\UKRWEB\Images\Radana.jpg

585 633 387,
místnost 4.32
radana.merzova@upol.cz

Tajemnice sekce

Mgr. Uljana Kholod, Ph.D.

585 633 387,
místnost 4.32
ulyana.kholod@upol.cz

Sekretariát

Michaela Dadáková

585 633 373,
místnost 4.16
michaela.dadakova@upol.cz

Profesoři

Popis: C:\Users\Nemecr.SLU\Documents\UKRWEB\Images\Anders.jpg
prof. Josef Anderš, DrSc.

 

585 633 374,
místnost 4.31a
josef.anders@upol.cz

Odborní asistenti

Popis: C:\Users\Nemecr.SLU\Documents\UKRWEB\Images\Uljana.jpg
Mgr. Uljana Kholod, Ph.D.

585 633 387,
místnost 4.32
ulyana.kholod@upol.cz

doc. Alla Arkhangelska

 

585 633 388,
místnost 4.30

alla.arkhanhelska@upol.cz

Interní doktorandi

Mgr. Hana Molnarová

 

585 633 371,
místnost 4.31b
  

 

Popis: Jan Habernal

Mgr. Jan Habernal

585 633 371

732 630 499

ICQ 326188476

místnost 4.31b
jhabernal@seznam.cz


Mgr. Adéla Altereová

585 633 371
místnost 4.31b


Mgr. Anna Kohútiková

585 633 371
místnost 4.31b

Externisté