Časový plán studia ukrajinské filologie a sylaby jednotlivých předmětů

Aktualizováno 04.09.2008

SYLABY
- bakalářského jednooborového studia Ukrajinština se zaměřením na hospodářsko-právní a turistickou oblast
- bakalářského tříletého dvouoborového studia ukrajinské filologie (zimní semestr)
- bakalářského tříletého dvouoborového studia ukrajinské filologie (letní semestr)
- magisterského navazujícího dvouletého dvouoborového studia ukrajinské filologie (zimní semestr)
- magisterského navazujícího dvouletého dvouoborového studia ukrajinské filologie (letní semestr)


Ukrajinská filologie. Bakalářské tříleté dvouoborové studium.
Ukrajinská filologie. Magisterské navazující dvouleté dvouoborové studium.
 


Veškeré informace o studijních plánech FF UP pro aktuální akademický rok (celá modrá kniha v elektronické podobě) lze nalézt a stáhnout na stránkách Studijního oddělení FF UP. 
Dále na stránkách Studijního oddělení jsou ke stažení veškeré potřebné formuláře (např. zápisový list, přehled absolvovaných předmětů, zadání diplomové práce, přihláška ke státní závěrečné zkoušce, žádost o uznání zkoušek a kreditů apod.).

 


UKRAJINSKÁ FILOLOGIE. BAKALÁŘSKÉ TŘÍLETÉ DVOUOBOROVÉ STUDIUM

I. BLOK     II. BLOK      

I. blok: Kreditní limit 30 kreditů

A. Základní předměty (1. bl.): Kreditní limit 26 kreditů

kód

název předmětu

kredity

rozsah

zakončení

rok

semestr

KSU/DEUK

Dějiny Ukrajiny

2

1+0+1

z, K

1.

Z

KSU/JCG1

Jazyková cvičení gramatická I

2

0+1+0

z

1.

Z

KSU/JCK1

Jazyková cvičení konverzační I

2

0+1+0

z

1.

Z

KSU/PNF

Praktický nácvik fonetický

2

0+1+0

z

1.

Z

KSU/UVJ

Úvod do studia jazyka

3

1+0+1

z, Zk

1.

Z

KSU/UVL

Úvod do literatury

3

1+0+1

z, Zk

1.

Z

KSU/FF

Fonetika a fonologie

3

1+0+1

z, Zk

1.

L

KSU/JCG2

Jazyková cvičení gramatická II

2*

0+2+0

z, Zk

1.

L

KSU/JCK2

Jazyková cvičení konverzační II

2*

0+2+0

z, Zk

1.

L

KSU/LEX

Lexikologie

3

1+0+1

z, Zk

1.

L

KSU/L19-1

Literatura 19. století 1

2

1+0+0

z

1.

L

 

 

B. Volitelné předměty (1. bl.): Kreditní limit 4 kredity

kód

název předmětu

kredity

rozsah

zakončení

rok

semestr

KSU/JE

Jazyková etiketa

2

0+1+0

z

1.

Z/L

KSU/PNM

Praktický nácvik morfologický

1

0+1+0

z

1.

Z/L

KSU/UKR1

Ukrajinské reálie I

2

1+0+0

z

1.

Z/L

KSU/VZD

Vzory dokumentů

1

0+1+0

z

1.

Z/L

Poznámka:
Studenti zapisují pouze předměty základní; na volitelné a doplňující předměty vynechávají v indexu příslušný počet míst a zapíší je teprve po zapsání do příslušného kurzu.

 

II. blok: Kreditní limit 60 kreditů ( + 20 kreditů v případě, že studen volí diplomovou práci z oboru UF)

A. Základní předměty (2. bl.): Kreditní limit 40 kreditů

kód

název předmětu

kredity

rozsah

zakončení

rok

semestr

KSU/CJ1

Český jazyk 1

1

0+1+0

z

2.

Z

KSU/JCG3

Jazyková cvičení gramatická 3

2*

0+1+0

z

2.

Z

KSU/JCK3

Jazyková cvičení konverzační 3

2*

0+1+0

z

2.

Z

KSU/L19-2

Literatura 19. století 2

1

1+0+0

z

2.

Z

KSU/MRF1

Morfologie 1

2

1+0+1

z

2.

Z

KSU/ZSS1

Základy slavistiky 1

2

1+0+1

z

2.

Z

KSU/CJ2

Český jazyk 2

1*

0+1+0

z, Zk

2.

L

KSU/JCG4

Jazyková cvičení gramatická 4

2*

0+1+0

z, Zk

2.

L

KSU/JCK4

Jazyková cvičení konverzační 4

2*

0+1+0

z, Zk

2.

L

KSU/L19-3

Literatura 19. století 3

1*

1+0+0

z, Zk

2.

L

KSU/MRF2

Morfologie 2

3*

1+0+1

z, Zk

2.

L

KSU/ZSS2

Základy slavistiky 2

2*

1+0+1

z, K

2.

L

KSU/JCG5

Jazyková cvičení gramatická 5

2*

0+1+0

z

3.

Z

KSU/JCK5

Jazyková cvičení konverzační 5

2*

0+1+0

z

3.

Z

KSU/L201

Literatura 20. století 1

2

1+0+1

z

3.

Z

KSU/PC1

Překladová cvičení 1

1

0+1+0

z

3.

Z

KSU/SYN1

Syntax 1

2*

1+0+1

z

3.

Z

KSU/JCG6

Jazyková cvičení gramatická 6

2*

0+1+0

z, Zk

3.

L

KSU/JCK6

Jazyková cvičení konverzační 6

2*

0+1+0

z, Zk

3.

L

KSU/L202

Literatura 20. století 2

2

1+0+1

z, Zk

3.

Z

KSU/PC2

Překladová cvičení 2

1

0+1+0

z, Zk

3.

L

KSU/SYN2

Syntax 2

3*

1+0+1

z, Zk

3.

L

KSU/UFILO

Ukrajinská filologie

0

0+0+0

Szv

3.

L

Pozn.:
* Označené disciplíny se chápou jako navazující, lze je navštěvovat pouze po absolvování příslušného podmiňujícího, tj. předcházejícího kurzu.
 

B. Volitelné předměty (2. bl.): Kreditní limit 10 kreditů

kód

název předmětu

kredity

rozsah

zakončení

rok

semestr

KSU/ZPG1

Polština pro začátečníky 1

2

0+2+0

z

 

Z

KSU/RZ1

Ruština pro začátečníky 1

2

0+2+0

z

 

Z

KSU/UFIL

Ukrajinský film

2

0+0+2

z

 

Z

KSU/UKR2

Ukrajinské reálie 2

2

1+0+0

z

 

Z

KSU/ZPG2

Polština pro začátečníky 2

2

0+2+0

z

 

L

KSU/OBK

Obchodní korespondence

1

0+1+0

z

 

L

KSU/RZ2

Ruština pro začátečníky 2

2

0+2+0

z

 

L

KSU/TTV1

Práce s tiskem a TV 1

2

0+1+0

z

 

L

Závěrečná kvalifikační práce

KSU/BCDP

Bakalářská diplomová práce

20

0+0+0

Odp

 

L

C. Doplňující předměty (2. bl.): Kreditní limit 2 kredity

Poznámky:
Předměty označené indexem je třeba realizovat v určeném pořadí.
Předměty kategorie A a B student volí pouze z uvedené nabídky do výše stanoveného limitu. Ostatní jím zapsané předměty (z nabídky jiného studijního programu ať katedry slavistiky, či jiné katedry) jsou STAGem klasifikovány jako C. Studenti zapisují pouze předměty základní; na volitelné a doplňující před­měty vynechávají v indexu příslušný počet míst a zapíší je teprve po zapsání do příslušného kurzu. V rámci doplňujících předmětů mohou studenti zapisovat kurz jakékoli jiné katedry.
Podmínky přihlášení k BSZZk:
Splnění studijních povinností druhého studijního bloku, obhajoba bakalářské diplomové práce. Okruhy otázek pro BSZZk:
Fonetika a fonologie, morfologie, syntax, lexikologie, literatura 19. a 20. století.
Praktická jazyková část (písemná a ústní) - koná se cca 1 měsíc před.ústní státní zkouškou. Obsahuje poslech textu s porozuměním a jeho reprodukci, překlad UJ-~J a ČJ-UJ, samostatný písemný projev na zadané téma. Zkušební komisi se předkládají i eseje za všechny předcházející semestry. Student může vykonat ústní státní závěrečnou zkoušku teprve po úspěšném absolvování praktické jazykové části.UKRAJINSKÁ FILOLOGIE. MAGISTERSKÉ NAVAZUJÍCÍ DVOULETÉ DVOUOBOROVÉ STUDIUM
 

III. blok : Kreditní limit 60 kreditů

A. Základní předměty (3. bl.): Kreditní limit 34 kreditů

kód

název předmětu

kredity

rozsah

zakončení

rok

semestr

KSU/JCG7

Jazyková cvičení gramatická 7

2

0+1+0

z

1.

Z

KSU/JCK7

Jazyková cvičení konverzační 7

2

0+1+0

z

1.

Z

KSU/PC3

Překladová cvičení 3

2

0+1+0

z

1.

Z

KSU/STSL

Staroslověnština

2

1+0+0

z

1.

Z

KSU/TLC1

Tlumočnická cvičení 1

2

0+1+0

z

1.

Z

KSU/VYJA

Vývoj jazyka

2

1+0+1

z, K

1.

Z

KSU/JCG8

Jazyková cvičení gramatická 8

2

0+1+0

z, Zk

1.

L

KSU/JCK8

Jazyková cvičení konverzační 8

2

0+2+0

z,Zk

1.

L

KSU/PC4

Překladová cvičení 4

2

0+1+0

z,Zk

1.

L

KSU/PK

Přehled kultury

2

1+0+0

z,K

1.

L

KSU/STYL

Stylistika

2

1+0+1

z,K

1.

L

KSU/TLC2

Tlumočnická cvičení 2

2

0+1+0

z, Zk

1.

L

KSU/TSL

Úvod do teorie překladu 2

1

1+0+0

z

1.

L

KSU/TSLV

Typologie slovanských jazyků (slov. věta)

2

1+0+0

z

1.

Z

KSU/JCK9

Jazyková cvičení konverzační 9

2

0+1+0

z

2.

Z

KSU/PC5

Překladová cvičení 5

2

0+1+0

z

2.

Z

KSU/TLC3

Tlumočnická cvičení 3

2

0+1+0

z

2.

Z

KSU/UFILO

Ukrajinská filologie

0

0+0+0

Szv

2.

L

 

Pozn:
* Označené disciplíny se chápou jako navazující, lze je navštěvovat pouze po absolvování příslušného podmiňujícího, tj. předcházejícího kurzu.
 

B. Volitelné předměty (3. bl.): Kreditní limit 14 kreditů

 

kód

název předmětu

kredity

rozsah

zakončení

rok

semestr

KSU/DS1

Diplomový seminář J/L1

2

0+0+1

z

 

Z

KSU/JCG9

Jazyková cvičení gramatická 9

2

0+1+0

z

 

Z

KSU/MUL1

Moderní ukrajinská literatura 1

2

1+0+0

z

 

Z

KSU/RMP1

Ruština pro mírně pokročilé 1

2

0+2+0

z

 

Z

KSU/RZ1

Ruština pro začátečníky 1

2

0+2+0

z

 

Z

KSU/TTV2

Práce s tiskem a TV 2

2

0+2+0

z

 

L

KSU/UCR

Východoslovanské (ukr.) církevní reálie

2

1+0+0

z

 

Z

KSU/DS2

Diplomový seminář J/L2

2

0+0+1

z

 

L

KSU/JCK10

Jazyková cvičení konverzační 10

2

0+1+0

z

 

L

KSU/MUL2

Moderní ukrajinská literatura 2

2

1+0+0

z

 

L

KSU/PC6

Překladová cvičení 6

2

0+1+0

z

 

L

KSU/RMP2

Ruština pro mírně pokročilé 2

2

0+2+0

z

 

L

KSU/RZ2

Ruština pro začátečníky 2

2

0+2+0

z

 

L

KSU/TLC4

Tlumočnická cvičení 4

2

0+1+0

z

 

L

Závěrečná kvalifikační práce

KSU/MADP

Magisterská diplomová práce

20

0+0+0

Odp

 

L

 

Poznámka:
Předměty označené indexem je nutno absolvovat ve stanoveném pořadí.
Předměty kategorie A a B si student volí pouze z uvedené nabídky do výše stanoveného limitu. Ostatní jím zapsané předměty (z nabídky jiného studijního programu a$ katedry slavistiky, či jiné katedry) jsou STAGem klasifikovány jako C. Studenti zapisují pouze předměty základní; na volitelné a doplňující předměty vynechávají v indexu příslušný počet míst a zapíší je teprve po zapsání do příslušného kurzu. Podmínky přihlášení k MSZZk:
Splnění studijních povinností, obhajoba diplomové práce.
Okruhy otázek k MSZZk: Souhrnné otázky ze stylistiky, ukrajinské literatury, teorie překladu.
Praktická jazyková část (písemná a ústní) - koná se cca 1 měsíc před ústní státní zkouškou. Obsahuje poslech textu s porozuměním a jeho reprodukci, překlad UJ-CJ a ČJ-UJ, samostatný písemný projev na zadané téma. Zkušební'komisi se předkládají i eseje za všechny předcházející semestry. Student může vykonat ústní státní závěrečnou zkoušku teprve po úspěšném absolvování praktické jazykové části.