Historie olomoucké Sekce ukrajinistiky na FF UP

V listopadovo-prosincovém čísle roku 2007 (strany 6-7) časopisu ukrajinské menšiny v ČR Porohy vyšel rozhovor J. Dvořákové s Josefem Anderšem o úspěších a problémech olomoucké ukrajinistiky.