Prof. JOSEF ANDERŠ, DrSc. (*1939)

K základním publikacím patří:

Bibliografie jeho prací čítá více než 160 titulů v oboru slovanské srovnávací lingvistiky, bohemistiky, ukrajinistiky, rusistiky a obecné jazykovědy, včetně 2 individuálních monografií:

Od roku 1994 publikoval tyto základní práce:

Anotace projektů, děl a prací:

Ohlasy publikací:

  • Opera slavica. Slavistické rozhledy 2001, Brno, č. 4