Strukturovaný životopis

 

Osobní informace

 

Jméno

 

Merzová, Radana (za svob. Semeráková)

Telefon

 

606 572 968

E-mail

 

radkamerzova@gmail.com

 

Národnost

 

česká

 

Datum narození

 

8.7.1980 v Liberci

 

 

Vzdělání a kurzy

 

• Období (od – do)

 

březen 2007 – dosud – externí doktorand, tč. přerušeno z důvodu mateřské dovolené

2006- březen 2007 – interní doktorand, Srovnávací slovanská filologie

2000 – 2005 dvouoborové magisterské studium, Univerzita Palackého v Olomouci

1999 – 2000 jednoleté pomaturitní studium anglického jazyka, FCE – Cambridge

1994 – 1999 Podještědské gymnázium Liberec

1986 – 1994 25. Základní škola Sokolovská Liberec

• Název a typ organizace poskytující vzdělání či kurzy

 

Amadeus – jazyková agentura

Studijní pobyty – Anglie 1994,1995; Ukrajina 2005, 2007

• Hlavní předměty/praktické dovednosti

 

Anglický jazyk

Ukrajinská filologie

Latinská filologie

• Získaný titul

 

Mgr.

• Úroveň v národní klasifikaci
(pokud možno uvést)

 

Anglický jazyk B2

Ukrajinský jazyk B2

                                                          

Osobní schopnosti a dovednosti

získané během života či práce, ale ne nezbytně zakončené oficiálními certifikáty či diplomy

 

  Certifikát FCE – Cambridge university – státní zkouška

  Diplom  - ukončené vysokoškolské vzdělání

  Certifikát – Tvorba multimediálních projektů

  Čestná uznání – překladatelské soutěže

 

 

Mateřský jazyk

 

český jazyk

 

Ostatní jazyky

 

 

 

Anglický jazyk, Ukrajinský jazyk, německý jazyk, latinský jazyk

Čtení

 

výborně,                      výborně,                      základy,                       dobře

Psaní

 

dobře                             výborně                       základy                         dobře

Mluvený projev

 

dobře                              výborně                      základy                        základy

 

Technické schopnosti
a dovednosti

Výpočetní technika, speciální přístroje, nástroje apod.

 

Práce na PC, internet, multimediální projekty, webové stránky

- získány ve škole a doma

 

 

Řidičský průkaz

 

B