Золота скарбниця України - перелік авторів, твори яких увійшли до бібліотеки.

 

Андріяшик Р.

Антоненко-Давидович б.

АЧТОнИЧ Б.-І.

Багряний І.

Бажан М.

Барка В.

БіЛих І.

БіЛоус Д.

БЛизнець В.

БордуЛяк Т.

бровченко В.

ВасіЛашко В.

ВасіЛьченко С.

Вишенський І.

Вишня о.

Вінграновський М.

Вінниченко В.

Вовчок М.

Вороний М.

Воронько П.

ГЛазовий П.

ГЛібов Л.

Гнатюк І.

ГоЛовко А.

Гончар О.

Горак Л.

Грабовський П.

Гребіика Є.

Гриневичева К.

Грінченко Б.

Грушевський М.

Гупак-АрТемовський П.

ГуцаЛо Є.

Давидов А.

Дмитренко М.

Довженко О.

Донченко О.

Драч І.

Дрозд В.

ЕЛЛан-БЛакитний

ЗабіЛа В.

ЗагребеЛьний П.

ЗемЛяк В.

Іваненко О.

Іваничук Р.

ІванченКо Р.

Карпенко-Карий І.

Качура Я.

Кащенко А.

Квітка-Основ'яненко Г.

КЛен Ю.

КобиЛянська О.

КОЛОМІЄЦЬ О.

Костенко Л.

Костомаров М.

КотЛяревський І.

Коцюбинський М.

Кочерга І.

КРОПИВнИЦЬКИЙ М.

КуЛІш М.

КуЛІш П.

Левин Б.

Лепкий Б.

МаЛанюк Є.

МаЛик В.

МаЛишко А.

Микитенко І.

Мирний П.

Міщенко Д.

Мушкетик Ю.

Назарук О.

Нестайко В.

нечуй-Левицький

ОЛесь О.

ОЛійник М.

ОЛьжич О.

Осмачка Т.

ПавЛичко Д.

Петренко М.

ПіДгірянка М.

Підсуха О.

Пильгук І.

РиЛьський М.

Руданський С.

СамійЛенко В.

Самчук У.

Семенко М.

Сенченко І.

Симоненко В.

СингаЇВський М.

Сиротюк М.

СкЛяренко С.

Сковорода Г.

СміЛянський Л.

Сосюра В.

СТарицький М.

СтеЛьмах М.

СтеФаник В.

Стус В.

ТеЛіга О.

ТеЛьнюк С.

Тесленко А.

ТИЧИнА П.

Тютюнник ГриГІр

Тютюнник Григорій

Українка Л.

Федоров Р.

Федькович Ю.

Франко І.

Харчук Б.

ХвиЛьовий М.

хоткевич Г.

Чайковський А.

Чемерис В.

Чендей І.

Чубач Г.

Чумах В.

Шашкевич М.

Шевченко Т.

шевчук в.

Шевчух В.

Шиян А.

яновський Ю.